Gündoğmuş Sağlık Grup Başkanlığı  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 5. Uluslararası Evde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi
2 Dünya Aşı Haftası Etkinliği
3 Sağlık için Filede Buluşalım
4 YEDAM Antalya Şubesi açıldı
5 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
6 2018 YILI 4.EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI
7 İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME KURASI
8 Çocuk İstismarının Önlenmesinde Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu
9 İller Arası Çapraz Denetim Eğitimi
10 Sağlık Aşıyla Koruma Altında
11 Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı.
12 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
13 Sağlık Kontrolü İş Birliği Protokolü İmzalandı
14 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
15 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
16 2018 Yılı Mart Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
17 07-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası Etkinliği Sağlıklı Beslen Hareket Et Sağlıklı Yaşlan Kontrollerini İhmal Etme.
18 Normal Yolla Doğum Yaptırma Oranı Yüksek Olan Hekimlere Başarı Belgesi Verildi
19 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
20 2018 Yılı 1. Dönem ASM-AHB İzleme- Değerlendirme-Denetim Duyuruları
21 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
22 Kızamık- Kızamıkçık Vaka Bildirimi Hk.
23 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
24 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
25 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
26 AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ İLE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNİN 2018 YILI 1. DÖNEM OLAĞAN İZLEME VE DEĞERLENDİRMELERİ HAKKINDA
27 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Akılcı Test İstemi Prosedürü Hk.
28 Karar Sınırı (Eşik Değer), Kritik Değer (Panik Değer) ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu
29 Beslenme Dostu Okul Sertifikası Projesi
30 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
31 Görüntü Paylaşım Platformu
32 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
33 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
34 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
35 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
36 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
37 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
38 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
39 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
40 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
41 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
42 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
43 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
44 Renkli Reçete Sistemi
45 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
46 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
47 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı Sertifikalı Eğitim Programı Standartları
48 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı ve başvuru şartları
49 Çalışan Motivasyonu
50 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
51 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
52 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
53 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
54 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
55 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
56 Hasta Mahremiyeti
57 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
58 Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
59 Mor ve Turuncu Reçeteler
60 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
61 Türk Silahlı Kuvvetlerine Personel ve Öğrenci Temininde Düzenlenecek Raporlar Hakkında Duyuru
62 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
63 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
64 Denetimli Serbestlik
65 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
66 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
67 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
68 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
69 Diyaliz Eğitimleri
70 Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik
71 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
72 Yardım Toplama Hakkında
73 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
74 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
75 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
76 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
77 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular