Gündoğmuş Sağlık Grup Başkanlığı  
 
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DUYURULARI
NoBaşlık
1 2018 Yılı Aile Hekimliği 9. Ek Yerleştirme Başvuranların Listesi
2 Antalya OSB 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Töreni
3 15 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Günü
4 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
5 10 EYLÜL DÜNYA İNTİHARI ÖNLEME GÜNÜ
6 2018 Yılı Ağustos Ayı Aile Hekimliği Performans ve İtiraz Komisyon Kararları
7 2018 Yılı 9. Aile Hekimliği Ek Yerleştirme
8 3-9 EYLÜL HALK SAĞLIĞI HAFTASI ETKİNLİKLERİ
9 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi veya 6225 Sayılı Kanun kapsamında Doktora Yapanların Uzmanlık Tescil İşlemi İçin İstenen Belgeler
10 Yurt Dışında Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yapan ve Türkiye'de Çalışmak İsteyenlerden Denklik İşlemi İçin İstenen Belgeler
11 Uzmanlık Eğitimini İngiltere'de Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
12 Uzmanlık Eğitimini Norveç'te Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
13 Uzmanlık Eğitimini Almanya'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
14 Uzmanlık eğitimini Macaristan'da tamamlamış olanlardan istenen belgelerUzmanlık Eğitimini Macaristan'da Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
15 Uzmanlık Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Tamamlamış Olanlardan İstenen Belgeler
16 2. Nüsha Tıp Diploması İsteyen Hekimlerden İstenen Belgeler
17 2. Nüsha Uzmanlık Belgesi Çıkarmak İsteyen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
18 Yabancı Uyruklu İken T.C. Vatandaşlığına Geçen Uzman Hekimlerden İstenen Belgeler
19 Uzmanlık Belgesi Tescili İçin İstenen Belgeler
20 Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi (Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi) Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
21 SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
22 Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Üürnlerin Kaydı Hakkında Genelge (Tüm Sağlık Tesislerinin Dikaktine)
23 Özel Sağlık Tesisleri Başvuruları
24 KPSS 2018/5 Göreve Başlama İşlemleri Hakkında Duyuru.
25 Tüm Kamu, Özel, Üniversite Hastanelerin Dikkatine (Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı)
26 Dış Kalite Değerlendirme Programı (DKD) Hk.
27 Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 1)
28 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması
29 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Kararı
30 GSS Primi Borcu Nedeniyle Sağlık Hizmeti Alamayan Kişiler
31 Diyaliz Resertifikasyon Sınav
32 Diyaliz Resertifikasyon Sınav Sonuçları
33 E-Nabız Veri Gönderimleri
34 Tüm Sağlık Hizmet Sunucularına (Devlet Memurlarının İstirahat Raporları)
35 Saç Ekimi Uygulamaları
36 Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
37 Diyaliz Eğitim Başvuruları
38 TEMİZ HAVUZ SERTİFİKASI
39 Özel Hastaneler Yönetmeliği Değişikliği
40 2018 YILI PSİKO-TEKNİK DEĞERLENDİRME TABAN ÜCRETİ
41 Üremeye Yardımcı Tedavi Uygulamaları ve Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
42 EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ NEDİR?
43 Kök Hücre Çalışmaları Genelgesi
44 Yoğun Bakım Hasta Ziyareti Uygulaması
45 2018 YILI ÜYTE EĞİTİM ÜCRETİ DUYURUSU
46 Nöbet Unsuruna Yönelik Sağlık Raporunun Ücreti
47 Mavi Kod Uygulamaları Usul ve Esasları
48 Görüntü Paylaşım Platformu
49 (Kamu kurum/kuruluşları, üniversite ile özel sağlık tesisleri bünyesinde hizmet sunan tıbbi laboratuvarların Dikkatine)
50 İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
51 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönerge
52 Bu Test Nerede Yapılıyor? sistemi açılmıştır.
53 Tıbbi Laboratuvarlar Yetki Devri (Tüm Kamu, Üniversite, Özel Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine)
54 Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
55 Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
56 Akılcı Laboratuvar Kullanımı Konsültasyon İstemi Prosedürü Hk.
57 Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporları Hk.
58 2018-3 Sayılı Vakıf Üniversiteleri Hastaneleri ile Özel Hastanelerin Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik Düzenleme Hakkında Genelge
59 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında 04.02.2018 Tarihli ve 30322 Sayılı Resmi Gazete.
60 Yataklı Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Dair Tebliğ
61 Renkli Reçete Sistemi
62 TİG veri gönderimi ve TİG dönem kapatma takvimi
63 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR.
64 Çalışan Motivasyonu
65 Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yılı Belge Bedelleri
66 Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
67 Yasadışı ve Kötüye Kullanılan İlaç ve Madde Analizi
68 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
69 5193 Sayılı Optisyenlik Hakkında Kanun Değişikliği
70 Personelin Kıyafet ve Tanıtım Kartı.
71 Hasta Mahremiyeti
72 Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır.
73 Mor ve Turuncu Reçeteler
74 Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında
75 Gezici İSG Hizmetleri ile Sağlık Taramaları Hakkında
76 Denetimli Serbestlik
77 KAMU SAĞLIK HİZMETLERİ FİYAT TARİFESİ GÜNCELLENMİŞTİR......
78 Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı Ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastaneler Listesi Güncellenmiştir!!!
79 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Bölge Hakem Hastaneleri Güncellendi!!
80 (Tüm Kamu-Özel-Üniversite-Sağlık Kuruluşlarının Dikkatine) Obezite Cerrahisi Uygulamaları
81 Diyaliz Eğitimleri
82 Vakıf Üniversiteleri İle Özel Hastanelerin İşbirliği Usul ve Esasları
83 Yardım Toplama Hakkında
84 Tıbbi Laboratuvarlarda kan numunelerinde etanol analizi işlemleri Genelgesi (2017/02) yayınlandı
85 Pratisyen Tabiplerin Hasta Yatırmaları ve Uzman Tabiplerin Hasta Bakma Yaş Sınırı
86 Bulaşıcı Hastalıklar İle Mücadele Rehberi
87 Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar
88 Sertifikalı Eğitim Program Standartları Hakkında Duyurular